De XAA auditfile afrekensystemen bevat de gegevens van de kassaregistraties.

De gegevens die in de XAA opgenomen zijn:

  • Bedrijfsgegevens
  • Klanten / leveranciers
  • Grootboekschema
  • Medewerkers
  • Artikelen
  • Locaties
  • Kassagebeurtenissen
  • Kassaregistraties

Met behulp van de XAA kunt u bijvoorbeeld analyses maken van de omzetten per week, per dag, omzetten / brutomarge per medewerker of artikelgroep. Maar ook het aantal kassa openingen zonder afrekening en door wie dit gedaan is of wanneer heeft een kassa aangestaan. 

Leuk detail is dat de Noorse overheid de Nederlandse XAA integraal gebruikt heeft om de SAF-T te maken. In Noorwegen is deze auditfile inmiddels verplicht gesteld is voor alle afrekensystemen.

 

SAF-T Noorwegen

Leuk detail is dat Noorwegen de auditfile familie van Nederland omarmd heeft en zowel de financiële auditfile (XAF) als de kassaregister auditfile (XAA) vrijwel integraal omgezet heeft en omgedoopt heeft tot de Noorse SAF-T. Vervolgens zijn deze SAF-T’s bij wet verplicht gesteld.
Heeft u dus een softwarepakket dat ook in Noorwegen gebruikt wordt maar u kunt geen Nederlandse auditfile exporteren, dan kunt u ook gewoon de Noorse SAF-T exporteren.

Analytics Library Logo

Het project Analytics Library heeft als doel het ontwikkelen van referentiesets van data-analyses op de auditfile familie.

Het initiatief is ontstaan uit de wens om kennisdeling omtrent data-analyse in domein van accountants, administratie en fiscaliteit beter vorm te geven.

De initiërende partijen hebben daarbij bewust gekozen voor een open source opzet in de veronderstelling dat een brede groep professionals baat heeft bij, en wil bijdragen aan dit ‘body of knowledge’.

De doelstelling is om te komen tot een breed gedragen algemeen toepasbare set analyses die met beperkte kennis van data-analyse tools toch praktisch inzetbaar zijn.

Olaf de Vriend heeft aan dit project een bijdrage geleverd door het schrijven van een inleesscript voor de XAA 3.2 en het maken van de eerste verkennende analyses in PowerBI.

 

Via deze link kunt u het XAA 3.21 inleesscript en een instructie PDF downloaden

Mocht u gebruik willen maken van de kracht van de auditfile in combinatie met de jarenlange ervaring als accountant / interim controller kunt u uw auditfiles door Auditfile.nu laten analyseren.

Ja, ik wil ervaren hoe de analyse door Auditfile.nu mij kan helpen in mijn bedrijfsvoering.

Hieronder ziet u een voorbeeld van de PowerBI die daaruit is ontstaan, klik op de dubbele pijl om beeldvullend te kijken en door de verschillende pagina’s te bladeren.